Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-79-0566 Số điện thoại 0934 085 055
Tên cơ sở sản xuất Võ Chí Cường Địa chỉ Khu phố Long Bửu, Long Bình, 9, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Võ Chí Cường Đối tượng Rau (Giá đỗ)
Tổng diện tích (ha) 0,01 Sản lượng dự kiến(Tấn) 35
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 22/02/2018 Ngày hết hạn 21/02/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM