Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-79-0565 Số điện thoại 0903430854
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Farmer - Farm Địa chỉ Phú Lợi, Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Đỗ Thị Phương Mai Đối tượng Rau (Dưa lưới)
Tổng diện tích (ha) 0,16 Sản lượng dự kiến(Tấn) 10
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 13/02/2018 Ngày hết hạn 12/02/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM