Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0678 Số điện thoại 01229944020
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Hiệp Lực Địa chỉ 1, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Bùi Ngọc Quý Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 9,1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 270
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 12/01/2018 Ngày hết hạn 11/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận