Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0677 Số điện thoại 01698861686
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Đồng Tâm Địa chỉ 1, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Trần Đình Anh Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 22,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 660
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 12/01/2018 Ngày hết hạn 11/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận