Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-38-0008 Số điện thoại 0378764120
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH MTV Nông sản Hữu cơ Như Thanh Địa chỉ Hùng Sơn, xã Yên Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa
Chủ cơ sở sản xuất Lê Đình Trúc Đối tượng Rau (nấm bào ngư, nấm mộc nhỉ)
Tổng diện tích (ha) 1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 66
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 15/12/2017 Ngày hết hạn 14/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert