Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-38-0007 Số điện thoại 0373842364
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng Địa chỉ , Tiểu khu 5, thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Dương Đối tượng Rau (Mồng tơi, bắp cải, súp lơ, rau cải, rau ngót, đậu leo, cà chua, mướp đắng)
Tổng diện tích (ha) 3,68 Sản lượng dự kiến(Tấn) 186
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 15/12/2017 Ngày hết hạn 14/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert