Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-24- Số điện thoại 01277196426
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất rau theo quy trình VietGAP Đông Long - Đình Cả Địa chỉ , xã Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang
Chủ cơ sở sản xuất Lê Duy Thịnh Đối tượng Rau (Bắp cải, su hào, hành lá, tỏi)
Tổng diện tích (ha) 6,077 Sản lượng dự kiến(Tấn) 190
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 20/12/2017 Ngày hết hạn 19/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert