Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-24- Số điện thoại 01687808015
Tên cơ sở sản xuất Tổ sản xuất rau theo VietGAP Lương Ban Địa chỉ , xã Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang
Chủ cơ sở sản xuất Trần Văn Hoàn Đối tượng Rau (hành củ)
Tổng diện tích (ha) 5,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 100
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 20/12/2017 Ngày hết hạn 19/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert