Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-24- Số điện thoại 0982900649
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quang Thịnh Địa chỉ , xã Quang Thịnh , Lạng Giang, Bắc Giang
Chủ cơ sở sản xuất Trần Tiến Hưu Đối tượng Rau (Hành củ, tỏi)
Tổng diện tích (ha) 4,4251 Sản lượng dự kiến(Tấn) 75
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 20/12/2017 Ngày hết hạn 19/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert