Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-24- Số điện thoại 0978696235
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất rau theo quy trình VietGap thôn lý 2 Địa chỉ Thôn Lý 2, xã Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Thành Đối tượng Rau (Bắp cải)
Tổng diện tích (ha) 5,0643 Sản lượng dự kiến(Tấn) 280
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 20/12/2017 Ngày hết hạn 19/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert