Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-01-86-0015 Số điện thoại 01214687403
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thủ củ cải trắng Long Mỹ Địa chỉ Long Hòa 2, Long Mỹ, Mang Thít , Vĩnh Long
Chủ cơ sở sản xuất Ngô Văn A Đối tượng Rau (Củ cải trắng)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1000
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 11/01/2018 Ngày hết hạn 10/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6