Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-02-14-0007 Số điện thoại 0982.785.494
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã Nông nghiệp Suối Bảng Địa chỉ Bản Ấm, Suối Bảng, Mộc Châu, Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Trần Thị Hồng Đối tượng Quả (Cam)
Tổng diện tích (ha) 18 Sản lượng dự kiến(Tấn) 53,6
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/12/2017 Ngày hết hạn 30/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert