Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-02-14-0006 Số điện thoại 0982.785.494
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã Công nghệ cao Thảo Nguyên Xanh Địa chỉ Bản Búa, Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Tâm Đối tượng Quả (Ổi, Chanh, Cam, Bưởi)
Tổng diện tích (ha) 7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 87
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/12/2017 Ngày hết hạn 30/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert