Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-02-14-0005 Số điện thoại 01635 822145
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã Thương Binh 27/7 Thị trấn Hát Lót Địa chỉ Tiểu khu Nà Sản, Tiểu khu Tiền Phong, Thị trấn Hát Lót, xã Chiềng Mung, xã Hát Lót, Mai Sơn , Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Đỗ Hồng Phương Đối tượng Quả (Bưởi, chanh dây)
Tổng diện tích (ha) 17 Sản lượng dự kiến(Tấn) 166
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/12/2017 Ngày hết hạn 30/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert