Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-02-89-0002 Số điện thoại 01694.654.979
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã Phương Ân Địa chỉ Tong Chinh, Bản Là, Trạm cọ, Chiềng Ban, xã Chiềng Cơi, xã Nà Ớt, Mai Sơn , Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Lèo Văn Ân Đối tượng Quả (Chanh dây)
Tổng diện tích (ha) 1,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 18
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/12/2017 Ngày hết hạn 30/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert