Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-02-14-0003 Số điện thoại 0975 685617
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã Quý Huy Địa chỉ Tiểu khu Ba Vì, Chiềng Mung, Mai Sơn , Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Huy Đối tượng Quả (Bưởi, táo xanh)
Tổng diện tích (ha) 7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 50
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/12/2017 Ngày hết hạn 30/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert