Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-58- Số điện thoại 0919856951
Tên cơ sở sản xuất Nhóm liên kết sản xuất nho VietGAP Thành Sơn Địa chỉ Thành Sơn, Xuân Hải , Ninh Hải, Ninh Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Văn Luận Đối tượng Quả (Qủa nho tươi)
Tổng diện tích (ha) 3,2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 96
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 10/01/2018 Ngày hết hạn 09/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert