Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-14-0003 Số điện thoại 01668092384
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã rau an toàn Vân Hồ Địa chỉ , Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Đinh Thị Xoa Đối tượng Rau (bắp cải, cải mèo, cà chua)
Tổng diện tích (ha) 3,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 100
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/01/2018 Ngày hết hạn 07/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO