Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0671 Số điện thoại 01669335270
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Xóm Bắc Địa chỉ Dân Thuận, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Lê Văn Quý Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 266 Sản lượng dự kiến(Tấn) 660
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận