Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0672 Số điện thoại 02523792999
Tên cơ sở sản xuất công ty TNHH thanh long VietGAP Việt Hàn Địa chỉ Ninh Thuận, Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Kim Young Pyoung Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 13 Sản lượng dự kiến(Tấn) 390
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận