Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-03-17-0007 Số điện thoại 0985281258
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã Nông - Lâm nghiệp Số 1 Yên Thủy Địa chỉ Đội 2, Bảo Hiệu, Yên Thủy, Hòa Bình
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Đình Tuấn Đối tượng Quả (Bưởi, Cam, Chanh)
Tổng diện tích (ha) 30,75 Sản lượng dự kiến(Tấn) 922,5
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/12/2017 Ngày hết hạn 28/12/2018
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)