Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-82-0032 Số điện thoại 01278603991
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Thuận Hòa Địa chỉ , Long Thuận, Thị xã Gò Công, Tiền Giang
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thanh Phong Đối tượng Rau (Cải thìa, cải ngồng, rau muống, rau dền, mồng tơi)
Tổng diện tích (ha) 3,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 400
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/12/2017 Ngày hết hạn 28/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO