Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-05-30-0016 Số điện thoại 0936.931.262
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Chính Địa chỉ , Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Đức Thuật Đối tượng Rau (Cà rốt)
Tổng diện tích (ha) 23,67 Sản lượng dự kiến(Tấn) 347
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC