Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-02-66-0003 Số điện thoại 0989238799
Tên cơ sở sản xuất Trang trại Nguyễn Thị Tìa Địa chỉ , Xã Cư M'Lan, Ea Súp, Đắk Lăk
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Tìa Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 4,9 Sản lượng dự kiến(Tấn) 50
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/12/2017 Ngày hết hạn 28/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert