Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-02-66-0002 Số điện thoại 0905012929
Tên cơ sở sản xuất Nhóm liên kết sản xuất Quýt VietGAP Buôn Đôn Địa chỉ , Xã Ea Nuôl, Buôn Đôn, Đắk Lăk
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Quang Tòa Đối tượng Quả (Quýt)
Tổng diện tích (ha) 16,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 495
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 30/12/2017 Ngày hết hạn 29/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert