Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0669 Số điện thoại 0979504299
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Hiệp Trí 2 Địa chỉ thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải, La Gi, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Ngọc Minh Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 8,7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 240
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/12/2017 Ngày hết hạn 28/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận