Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0670 Số điện thoại 0972830595
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Láng Quao Địa chỉ thôn 2, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Lê Xuân Đức Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 38,65 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1000
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/12/2017 Ngày hết hạn 28/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận