Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-14-0040 Số điện thoại 01237799009
Tên cơ sở sản xuất HTX rau Tâm Đức Tô Múa Địa chỉ Bản Mến, Tô Múa, Mộc Châu, Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Vũ Thị Tình Đối tượng Rau (Rau cải thảo, cải ngồng, cải làn, cải mèo, bắp cải, súp lơ, đậu cô ve)
Tổng diện tích (ha) 0,66 Sản lượng dự kiến(Tấn) 2
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/01/2018 Ngày hết hạn 31/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1