Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-14-0039 Số điện thoại 01693179698
Tên cơ sở sản xuất HTX Thống Nhất Địa chỉ Đoàn Kết, Mường Bon, Mai Sơn , Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Viết Tính Đối tượng Rau (rau cải, bí cô tiên, đậu cô ve, cà chua, bắp cải, su hào, mướp)
Tổng diện tích (ha) 4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 85
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/01/2018 Ngày hết hạn 31/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1