Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-14-0038 Số điện thoại 0988257778
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã dâu tây Xuân Quế Địa chỉ , Cò Nòi, Mai Sơn , Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Nam Đối tượng Quả (dâu tây)
Tổng diện tích (ha) 5,1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 51
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/01/2018 Ngày hết hạn 31/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1