Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0673 Số điện thoại 0918171124
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Dân Trí 7 Địa chỉ thôn Dấn Trí, xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Trách Khương Thọ Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 6,02 Sản lượng dự kiến(Tấn) 180
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận