Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-02-14-0004 Số điện thoại 0972428686
Tên cơ sở sản xuất Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Hà Địa chỉ , Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Tú Đối tượng Quả (Dâu tây)
Tổng diện tích (ha) 2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 2
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/12/2017 Ngày hết hạn 30/12/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert