Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0402 Số điện thoại 0966015242
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Dân Phú 4 Địa chỉ Thôn Dân Phú, Xã Hàm kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Đinh Xuân Trúc Đối tượng Quả (Quả Thanh Long)
Tổng diện tích (ha) 9,64 Sản lượng dự kiến(Tấn) 290
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận