Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0399 Số điện thoại 0972774730
Tên cơ sở sản xuất Nhóm LKSX thanh long VietGAP Tà Mon 1 Địa chỉ Tà Mon, Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Long Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 30,2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 900
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận