Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0390 Số điện thoại 0965990202
Tên cơ sở sản xuất Trang trại SX thanh long VietGAP Trịnh Anh Hào Địa chỉ Minh Thành, Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Trịnh Anh Hào Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 40 Sản lượng dự kiến(Tấn) 900
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận