Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0405 Số điện thoại 01674287208
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Văn Phong 2 Địa chỉ thôn văn Phong, xã Mương Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Xuân Hùng Đối tượng Quả (Quả thanh long)
Tổng diện tích (ha) 25 Sản lượng dự kiến(Tấn) 750
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 27/04/2018 Ngày hết hạn 26/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận