Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0375 Số điện thoại 0934303196
Tên cơ sở sản xuất Công tyTNHH XNK Rau Quả Đông Nam Việt Địa chỉ , xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Đặng Văn Thảo Đối tượng Quả (Quả thanh long)
Tổng diện tích (ha) 6,886 Sản lượng dự kiến(Tấn) 3000
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận