Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0273 Số điện thoại 0912256349
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Thành Trung Địa chỉ Thôn Thuận Thành, Xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Trí Đối tượng Quả (Quả Thanh Long)
Tổng diện tích (ha) 17,66 Sản lượng dự kiến(Tấn) 500
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận