Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0225 Số điện thoại 01674050873
Tên cơ sở sản xuất Nhóm Sản Xuất Thanh Long VietGAP Gò Quao Địa chỉ Thôn Tầm Hưng, TT. Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Quốc Hiền Đối tượng Quả (Quả Thanh Long)
Tổng diện tích (ha) 20,34 Sản lượng dự kiến(Tấn) 600
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận