Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0050 Số điện thoại 01662055789
Tên cơ sở sản xuất Tổ Sản Xuất Thanh Long VietGAP Đại Lộc Địa chỉ Thộ Đại Lộc, Xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Trần Văn Hùng Đối tượng Quả (Quả Thanh Long Ruột Trắng)
Tổng diện tích (ha) 23,7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 570
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/01/2018 Ngày hết hạn 04/01/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận