Chứng nhận VietGAP năm 2017

Chứng nhận VietGAP năm 2017

Sau gần 10 năm ban hành và thực hiện VietGAP đến nay VietGAP đã được nhiều người biết và áp dụng, khởi đầu với một hai mô hình áp dụng VietGAP đến nay đã có trên 1.500 cơ sở áp dụng và được chứng nhận, đối tượng cây trồng sản xuất theo VietGAP cũng đã có sự thay đổi trong năm 2017 và đang dần theo nhu cầu của thị trường, diện tích cây ăn quả được chứng nhận VietGAP và hiện đang còn hiệu lực tăng gần 2.000ha so với năm 2016. Xem thêm

Kết quả chứng nhận VietGAP 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, số lượng cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGAP có xu hướng giảm, tuy nhiên về quy mô diện tích vẫn tương đương các năm trước và có chiều hướng tăng đối với cơ sở sản xuất rau, quả.

Xem thêm

Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Ngày 30/12/2016 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 50/2016/TT-BYT Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và thay thế Phần 8 "Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm" ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế về "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm".

Xem thêm

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm cao điển hành động năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017

Sáng ngày 10/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành nhằm triển khai Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

Xem thêm

kết quả áp dụng VietGAP năm 2016

Năm 2016 tình hình áp dụng VietGAP trên cả nước vẫn được duy trì và có sự chuyển biến khi các cơ sở sản xuất rau, quả được chứng nhận VietGAP tăng so với năm 2015.

Xem thêm

Chú trọng sản xuất chè theo quy trình VietGAP

Sản phẩm chè an toàn là chè được sản xuất theo quy trình VietGap, có quy trình sản xuất nghiêm ngặt từ khâu chăm sóc, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, các mô hình chè VietGAP đang được các nhà quản lý, người tiêu dùng và người trồng chè đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, quá trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn này vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Xem thêm

Xin góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về Thực hành nông nghiệp tốt - lĩnh vực trồng trọt

Thực hiện kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2016, Cục Trồng trọt được giao chủ trì xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia về Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam lĩnh vực trồng trọt. Đến nay Cục đã hoàn chỉnh dự thảo và đăng tải tại mục "Góp ý văn bản pháp luật" xin ý kiến các đơn vị, cá nhân. Mọi góp ý cho dự thảo xin gửi về Cục Trồng trọt, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi qua Email: Vietgaptrongtrot@gmail.com

Xem thêm

Kết quả áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt năm 2015

Năm 2015 diện tích chứng nhận VietGAP đã có sự chuyển biến lớn theo hướng tăng mạnh, qua đó đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn trong nước và tiến đến xuất khẩu một số sản phẩm nông sản mà Việt Nam có ưu thế.

Xem thêm

HỢP TÁC XÃ RAU SẠCH MỸ HƯNG MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Hợp tác xã rau sạch Mỹ Hưng được thành lập vào năm 2013 trên cơ sở tổ hợp tác rau sạch Mỹ Hưng, với số vốn điều lệ ban đầu là 85 triệu.

Xem thêm

Sản xuất chè cần đi theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP)

Điều kiện khí hậu, đất đai nhiều vùng miền núi nước ta thích hợp cho phát triển cây chè, trong thời gian dài chè là cây công nghiệp phát triển khá ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều vùng đồng bào các tỉnh phía Bắc và Lâm Đồng.

Xem thêm

Hội nghị mở rộng Ban chỉ đạo áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất trồng trọt và phát triển rau an toàn

Ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã chủ trì Hội nghị mở rộng Ban chỉ đạo áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất trồng trọt và phát triển rau an toàn. Tham dự Hội nghị có đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ; các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ban chỉ đạo VietGAP; Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí.

Xem thêm

Tổ chức chứng nhận bị cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ quyết định chỉ định.
Chính sách hỗ trợ áp dụng VietGAP
VietGAP


Văn bản Pháp luật mới

|<  >|